Home

Si tu vinissi ccà!… ‘Nta sta vaddata
Ca quasi di mia sulu è canusciuta,
Ccà, unni l’acqua fà la sò parrata
Ammenzu l’erba ca trimannu ascuta,

Sutta di sta gran timpa sdirrupata
Aspra, sarvaggia, sularina e muta,
Di mennuli e di cerzi ‘nfrastagghiata,
China di spini sicchi e di cicuta!
[…]

n’campagna
di Saru Platania